Avukat ibraname örneği

avukat ibraname örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

avukat ibraname örneği

İBRANAME

…/…/…

 

…/…/… tarihli …. ..’nci Noterliği tarafından düzenlenen … yevmiye numaralı  vekaletname ile genel temsile yetkili vekilim olarak tayin edilen … Barosuna kayıtlı Av. ….’dan ……… Mahkemesinin 200/ Esas ve 200 / Karar sayılı dosyası kapsamında, ücret ve hizmet alacakları da dahil olmak üzere hiçbir alacağım olmadığı gibi kendisine hiçbir borcum bulunmamaktadır.Bu kapsamda Av. ….’ı kendi hür  ve serbest irademle, hiçbir baskı altında kalmadan İBRA EDİYORUM.

İmza

Ad soyad

T.C.NO

avukat ibraname örneği İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir