Asliye hukuk mahkemesi yetki itiraz dilekçesi örneği

asliye hukuk mahkemesi yetki itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Asliye hukuk mahkemesi yetki itiraz dilekçesi örneği.….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO                : 2018/…. E.

DAVALI:                     : Ad Soyad         (T.C.K.N:  )

VEKİLİ                        :

ADRES                       :

DAVACI                     : Ad Soyad         (T.C.K.N:  )

ADRES                       :

TALEP KONUSU       : Yetki itirazı hakkındadır.

AÇIKLAMALAR          :

Davacı tarafından  …/…/… tarihli dava dilekçesi ile mahkemenizde ….  Talebiyle dava açılmış halen …./…. Esas sayılı dava dosyası ile derdesttir. Müvekkil aleyhinde açılan …’ a ilişkin olarak süresinde yetki itirazında bulunuyoruz. Şöyle ki;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu genel yetki kurallarını düzenleyen 6’ncı maddesine göre genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.

Gerçek kişilerin ikametgahı yerleşmek niyetiyle oturdukları yerdir (MK m. 19/I).

Müvekkilim yukarıda açık adresi yer alan İstanbul ili Kadıköy semtinde ikamet etmektedir. Bu durumda  İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Oysa ki dava İstanbul Çağlayan Adliyesi Nöbetçi  Asliye Hukuk mahkemesinde açılmıştır.

Arz ve izah edilen nedenlerle esasa dair itiraz ve beyan hakkımız saklı kalmak kaydı ile süresinde mahkemenize beyan ettiğimiz  yetki itirazımızın kabulüne karar verilmesini mahkemeniz aksi kanaate ise davaya beyan ve cevaplarımızı hazırlamamız için ek süre verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

TALEP   : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Yetki itirazımızın kabulü ile mahkemenizin yetkisizliğine, davanın yetkisizlik nedeniyle reddine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

…/…/…

Borçlu Vekili

Av.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

Asliye Ceza görevsizlik kararına itiraz dilekçesi

Etiket:asliye hukuk mahkemesi yetki itiraz dilekçesi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir