Asliye ceza mahkemesi hangi davalara bakar ?

asliye ceza mahkemesi hangi davalara bakar
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Asliye ceza mahkemesi hangi davalara bakar?

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanunun Ceza Mahkemeleri başlıklı 9'ncu maddesinde,asliye ceza mahkemeleri tek hâkimli mahkemeler olarak tanımlanmıştır.

Asliye Ceza Mahkemeleri bulunduğu il veya ilçenin adı ile anılır.

Asliye Ceza Mahkemelerinin baktığı davaları tanımlayabilmek için Ağır Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Hakimliklerinin baktıkları davaların dışında kalan işleri tespit etmemiz gerekmektedir.

Sulh ceza hâkimlikleri, 28 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6545 sayılı Kanunla kurulmuştur. Sulh ceza mahkemeleri kaldırılmış ve esasa müteallik yargı yetkileri – iki yıla kadar hapisle cezalandırılan suçların yargılaması – trafik cezaları hakkındaki kararlar hariç olmak üzere asliye ceza mahkemelerine verilmiştir.

Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer
alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Bunlar dışındaki dava ve işler de asliye ceza mahkemesinin görev alanına dahil edilmiştir.

Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici
nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur.

Bu kapsamda Asliye ceza mahkemelerinin görevli olduğu suçlara örnekler verecek olur isek;

 

TCK 76   GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI     üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası

TCK 84  İNTİHARA YÖNLENDİRME  iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

TCK 85 TAKSİRLE ÖLDÜRME iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası

TCK 86/1 KASTEN YARALAMA bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

TCK 89 TAKSİRLE YARALAMA üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 90 İNSAN ÜZERİNDE DENEY bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

TCK91 ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası

TCK 96 EZİYET iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

TCK 97 TERK üç aydan iki yıla kadar hapis cezası

TCK 98 YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ    bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 99 ÇOCUK DÜŞÜRTME beş yıldan on yıla kadar

TCK 100 ÇOCUK DÜŞÜRME bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 101 KISIRLAŞTIRMA  üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası

TCK 102 CİNSEL SALDIRI beş yıldan on yıla kadar hapis cezası

TCK 104 15 YAŞINI BİTİRMİŞ OLAN REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ      iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

TCK 105 CİNSEL TACİZ üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına

TCK 106 TEHDİT altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

TCK 107 ŞANTAJ bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

TCK 109 KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası

TCK 112 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ENGELLENMESİ iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

TCK 113 KAMU KURUMU VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

TCK 114 SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

TCK 115 İNANÇ DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

TCK 116 KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

TCK  117 İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 118 SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ      altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

TCK 120 HAKSIZ ARAMA üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

TCK 121 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ  altı aya kadar hapis cezası

TCK  122 NEFRET  VE AYRIMCILIK bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

TCK 123 KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

TCK 124 HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 125 HAKARET üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 132 HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

TCK 133 KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

TCK134 ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

TCK 135 KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

TCK 136 VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası

TCK 138 VERİLERİ YOK ETMEME bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası

TCK 141 HIRSIZLIK bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

TCK 142 NİTELİKLİ HIRSIZLIK üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası

TCK 151 MALA ZARAR VERME dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 154 HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası

TCK 155 GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası

TCK 156 BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası

TCK 157 DOLANDIRICILIK bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

TCK 160 KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF   bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 162 TAKSİRLİ İFLAS iki aydan bir yıla kadar hapis cezası

TCK 163 KARŞILIKSIZ YARARLANMA  altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK  164 ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ  altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası

TCK 165 SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ   altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası

TCK 170 GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI   üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 171 GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

TCK 172 RADYASYON YAYMA üç yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası

TCK 173 ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMAYA SEBEBİYET VERME  beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası

TCK 174 TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL DEĞİŞTİRMESİ dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

TCK 175 AKIL HASTASI ÜZERİNDE BAKIM VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ    altı aya kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 176 İNŞAAT VEYA YIKIMLA İLGİLİ EMNİYET KURALLARINA UYMAMA    üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 177 HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE BERBEST BIRAKILMASI   altı aya kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 178 İŞARET VE ENGEL KOYMAMA iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 179 TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası

TCK 180 TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA üç aydan üç yıla kadar hapis cezası

TCK  181 ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

TCK 182  ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ iki aydan bir yıla kadar hapis cezası

TCK 183  GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 184 İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası

TCK 185 ZEHİRLİ MADDE KATMA iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası

TCK 186 BOZULMUŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA VEYA İLAÇLARIN TİCARETİ   bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası

TCK 187 KİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE İLAÇ YAPMA VEYA SATMA bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası

TCK 191 KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

TCK 193 ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ iki aydan bir yıla kadar hapis cezası

TCK 194  SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ MADDE TEMİNİ altı aydan bir yıla kadar hapis cezası

TCK  195 BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANMA  iki aydan bir yıla kadar hapis cezası

TCK 196 USULSUZ ÖLÜ GÖMÜLMESİ altı aya kadar hapis cezası

TCK 199 KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası

TCK 199 PARA VE KIYMETLİ DAMGALARI YAPMAYA YARAYAN ARAÇLAR          bir yıldan dört yıla kadar hapis ve adlî para cezası

TCK 202 MÜHÜRDE SAHTECİLİK iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası

TCK 203  MÜHÜR BOZMA altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 205  RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK           iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası

TCK 206 RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 207 ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

TCK 208 ÖZEL BELGEYİ BOZMAK YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

TCK  209 AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI   üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

TCK 213 HALK ARASINDA KORKU VE PANİK YARATMAK AMACIYLA TEHDİT iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası

TCK 215 SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME iki yıla kadar hapis cezası

TCK 216 HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA bir yıldan üç yıla kadar hapis

TCK 217 KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 220 SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası

TCK 223 ULAŞIM ARAÇLARININ KAÇIRILMASI VEYA ALIKONULMASI bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

TCK 225 HAYASİZCA HAREKETLER altı aydan bir yıla kadar hapis cezası

TCK 225 MÜSTEHCENLİK altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası

TCK 228 KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası

TCK 235 İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası

TCK 236 EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası

TCK 237 FİYATLARI ETKİLEME üç aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası

TCK 239 TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERİN AÇIKLANMASI  bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

TCK 241 TEFECİLİK iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

TCK  243 BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 245 BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası

TCK 255 NÜFUS TİCARETİ bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

TCK 257 GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

TCK 258 GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası

TCK 259 KAMU GÖREVLİSİNİN TİCARETİ altı aya kadar hapis veya adlî para cezası

TCK 265 GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME altı aydan üç yıla kadar hapis cezası

TCK 267  İFTİRA bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası

TCK 270 SUÇ ÜSTLENME iki yıla kadar hapis cezası

TCK 271 SUÇ UYDURMA üç yıla kadar hapis cezası

İLGİLİ BAĞLANTI:  Asliye Ceza görevsizlik kararına itiraz dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir