Arabuluculuk icra edilebilirlik şerhi dilekçe örneği

Arabuluculuk icra edilebilirlik şerhi dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Arabuluculuk icra edilebilirlik şerhi dilekçe örneği ve indirme linki sayfanın devamındadır.Zorunlu olsun veya olmasın taraflar arabuluculuk yoluna başvurmuş ve neticesinde bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler.

Arabuluculuk icra edilebilirlik şerhi nasıl alınır ?

Arabuluculuk icra edilebilirlik şerhi yetkili ve görevli mahkemeye yapılacak başvurunun ardından alınacaktır.

İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir ve buna ilişkin inceleme
dosya üzerinden yapılır.

Ancak arabuluculuğa elverişli olan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda inceleme duruşmalı olarak yapılır.

Bu incelemenin kapsamı anlaşmanın içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı hususlarıyla sınırlıdır.

Anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi için mahkemeye yapılacak olan başvuru ile bunun üzerine verilecek kararlara karşı ilgili tarafından istinaf yoluna gidilebilir.

Arabuluculuk icra edilebilirlik şerhi görevli ve yetkili mahkeme

Arabuluculuk Kanunun 18'nci maddesine göre;

Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir.

Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir.

Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır

Arabuluculuk icra edilebilirlik şerhi dilekçe örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

TALEP EDEN : AD SOYAD TCKN:

ADRES :

KARŞI TARAF : AD SOYAD TCKN:

ADRES :

ARABULUCU : AD SOYAD TCKN:

ADRES

TALEP KONUSU : Arabuluculuk faaliyeti sonrasında varılan anlaşmaya ilişkin icra edilebilirlik şerhi verilmesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda bilgileri yer alan Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde tutulan arabulucular siciline kayıtlı resmi arabulucu nezdinde,arabuluculuğa başvurulabilecek ve bu yolla çözümlenebilecek uyuşmazlıklardan olan , ….. uyuşmazlığına ilişkin olarak başlayan arabuluculuk süreci tarafların ortak iradesi neticesinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Bu hususta düzenlenen …/…/… tarihli arabuluculuk anlaşma belgesi ile kayıt altına alınan tarafların iradesi ….. şeklindedir.

Sayın mahkemenizden Arabuluculuk Kanununun “Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler.” Hükmü gereği arabuluculuk anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi düşülmesini talep edilmektedir.

NETİCE-İ TALEP :Arz ve izah edilen nedenlerle,tarafların hür ve ortak iradeleri neticesinde varılan …/…/… tarihli arabuluculuk anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi düşülmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

İMZA

AD SOYAD

Ek:

…/…/… tarihli Arabuluculuk Anlaşma Belgesi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir