Anlaşmalı boşanma nafaka

anlaşmalı boşanma nafaka
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bu yazımızda anlaşmalı boşanmada nafaka ve mal paylaşımı hakkında sık sorulan sorulara yanıt vereceğiz.

Anlaşmalı boşanma nafaka

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunun 166’ncı maddesinde düzenlenmiştir.Aslında kanununda anlaşmalı boşanma diye bir hüküm yoktur.Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı konusunda hemfikir oldukları ve kanunun aradığı diğer şarların oluşması halinde mahkemece evliliğin sonlanması hali söz konusudur.

Türk Medeni Kanunun 166/3 “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.”

Kanun maddesinde görüldüğü üzere tarafların uzlaşması ve anlaşmalı boşanma protokolüne eklemesi gereken konulardan biri de boşanmanın mali sonuçlarıdır.

Boşanmanın mali sonuçları konusunda taraflar arasında uzlaşma yok ise anlaşmalı boşanma da olmayacaktır.

Nafaka, anlaşmalı boşanmanın mali sonuçlarından biridir.Keza sahip olunan malların paylaşımı da bu kategoridedir.

 Anlaşmalı boşanmada nafaka alınır mı ?

Anlaşmalı boşanmada nafaka alınabilir.Yazımızın başlangıcında ifade ettiğimiz üzere boşanmanın mali sonuçlarından biri de nafaka konusudur. Taraflar, boşanma sonrasında nafaka ödenecekse,nafakanın miktarı ve periyodu  belirleyerek  protokole işlemelidir.

Anlaşmalı boşanmada nafaka zorunlu mu / Anlaşmalı boşanma nafaka istememe

Anlaşmalı boşamada mali sonuçlar taraflarca belirlendiğinden,nafaka ödenmesi konusunda anlaşma olabileceği gibi,tarafların birbirlerinden nafaka talebi olmadığına ilişkin olarak da anlaşmaları mümkündür.

Taraflar boşanma sonrası nafaka ödenmeyeceği konusunda uzlaşıp bunu protokole ekleyebilirler.

Nafaka ödenmesi konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır.Tarafların nafaka ödenip ödenmemesi konusunda uzlaşamaması halinde anlaşmalı boşanma olmayacaktır.

Anlaşmalı boşanmada tazminat

Anlaşmalı boşanmanın mali sonuçlarından biri de tazminattır.Taraflar serbest iradeleri ile boşanma sonrasında tarafların birbirlerine tazminat ödeyip ödemeyeceğini,ödenecekse miktarı konusunda uzlaşılan rakamı,anlaşmalı boşanma protokolüne eklemelidir.

Anlaşmalı boşanma nafaka miktarı / Anlaşmalı boşanma nafaka ne kadar

Anlaşmalı boşanmada nafaka neye göre belirlenir? Benzeri soruların cevabı aslında basittir.Anlaşmalı boşanma davasında belirlenecek nafaka miktarı,tarafların anlaşarak belirleyeceği bir konudur.Taraflar ne miktarda nafaka ödeneceğine karar vermiş ise boşanma sonrası ödenecek nafakanın miktarı o olacaktır.

Anlaşmalı boşanma sonrası nafaka talebi

Yargıtay kararlarında anlaşmalı boşanma sonrasında nafaka talebine ilişkin olarak ikili bir ayrıma gidilmiştir.

İştirak yani çocuk/çocuklar için verilen nafaka ile ilgili görüşü“Boşanma davasında iştirak nafakası istenmemesi sonradan istenmesine engel değildir. Çünkü, bu nafaka velayet hakkı verilen davacı tarafından çocuk adına istenmekte ve nafaka borcu bu nedenle her an yenilenen borçlardan olduğundan yeniden doğmaktadır.” Şeklindedir.

Yargıtay yoksulluk yani eşlerin lehine hükmedilen nafakaya ilişkin olarak ise kararın kesinleşmesinden sonra talep edilemeyeceği görüşündedir.(3. Hukuk Dairesi  2017/16122 E. , 2017/16112 K.)

Anlaşmalı boşanma nafaka kaldırılması

Bu başlıkta 3. Hukuk Dairesi  2017/16997 E.  ,  2017/18176 K. sayılı kararının özetine yer vereceğiz.Bu karar başlığın açıklanması bakımından yeterli olacaktır.Karara göre;

Davalı, davacı ile anlaşmalı olarak boşandıklarını, anlaşmaları üzerine müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye verildiğini, birbirlerinden nafaka, maddi manevi tazminat ve mehir istemeyeceklerine dair beyanda bulunduklarını,ekonomik durumunun nafaka ödemeye yeterli olmadığını, asgari ücret ile çalıştığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, boşanma kararının 11.01.2016 da kesinleştiği,kararın kesinleşmesini müteakip 4721 sayılı TMK’nun 2. maddesine aykırı olarak henüz 1 ay yeni dolmuşken eldeki davanın 22.02.2016 tarihinde açıldığı,bu şekli ile bu davanın 4721 sayılı TMK’nun 166/3 ve 2. maddelerine,yani dürüstlük kuralına aykırı olduğu gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş,hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Tarafların nafakaya ilişkin yaptıkları anlaşma hukuki niteliği itibariyle MK. hükümlerinden kaynaklanmakta ise de; genel sözleşme hükümlerine tabiidir.

Böylece, kanunun emredici nitelikte kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı saymadığı hususlarda taraflar serbest iradeleri ile sözleşme yapabileceklerdir. (BK.19 md.) (TBK.26 md.)

Yine, aynı kanunun 331.md. göre; Durumun değişmesi halinde, hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler ve nafakayı kaldırır.

Nafakanın kaldırılması veya yeniden belirlenmesi için tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu gerektirmesi gerekir.

İşlem temelinin çökmesi veya tarafların mali durumlarının değişmesi irat şeklinde ödenmesine karar verilen nafakanın kaldırılmasını veya yeniden belirlenmesini gerektirebilir.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Anlaşmalı boşanma davası tek taraflı açılabilir mi ?

Anlaşmalı boşanma kararına karşı istinaf yoluna başvurulursa ne olur ?

 Anlaşmalı Boşanma Hakkında Merak Edilenler Ve Dilekçe Örnekleri

Boşanma davası nasıl açılır 2019

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir