Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formunda Yapılan Değişiklikler 2019

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formunda Yapılan Değişiklikler 2018
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formunda Yapılan Değişiklikler 2019

6 Kasım 2018 Tarihli ve 30587 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan " Anayasa Mahkemesi İç tüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük "   ile bireylerin hak ihlali iddiası ile Anayasa Mahkemesine yapacakları başvurularda kullanacakları,matbu formun içeriğinde bir takım değişikliklere gidilmiştir.

01/01/2019 tarihinden sonra yürürlüğe giren bu düzenleme ile anayasa mahkemesi bireysel başvuru formu hazırlanırken bu değişiklikler dikkate alınmalıdır.

 01/01/2019 tarihinden itibaren kullanılacak Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formunda yapılan değişiklikleri inceleyecek olur isek;
  •   01/01/2019 tarihinden sonra form hazırlanırken yer verilecek ,başvurucunun adı, soyadı, vatandaşlık numarası, doğum tarihi ve yeri, uyruğu, cinsiyeti, mesleği ve adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresine ilişkin bilgilerin yanı sıra yapılan düzenleme ile başvurucunun anne ve baba adına da yer verilmesi aranmıştır.
  • Hali hazırda uygulanmakta olduğu şeklinde,başvurucu tüzel kişi ise unvanı, adresi ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresine formda yer verilmesi aranırken, 01/01/2019 tarihinden sonra başvurucunun tüzel kişi olması halinde merkezi kayıt sistemi (MERSİS) numarasının da bu bilgilere eklenmesi gerekmektedir. Mersis numarasının bulunmaması halinde ise tüzel kişinin vergi numarası veya kayıtlı olduğu sicil ve numarası eklenmelidir.
  •  Başvurunun avukat vasıtasıyla yapılması halinde ,avukatının adı soyadı, kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası,yazışma adresi ile varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresine formda yer verilmesi aranmaktadır.
  • Düzenleme ile başvurunun avukat olmayan kanuni temsilci aracılığıyla yapılması halinde,kanuni temsilcinin, adı, soyadı, vatandaşlık numarası, doğum tarihi , uyruğu, ve yazışma adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresine ilişkin bilgilerin yanı sıra yapılan düzenleme ile başvurucunun anne ve baba adına da yer verilmesi aranmıştır.
  • Yeni düzenleme ile  başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların tarih sırasına göre yazılması istenmektedir.
  • Önceki dönemde Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu hazırlanırken yer verilmesi gerekenlere ilişkin olarak ,"başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının dayanakları"  şeklinde ifade edilmiş iken yeni düzenleme ile "ihlal edildiği iddia edilen temel haklar ve bunlara ilişkin açıklamaların birbiriyle ilişkilendirilerek ayrı ayrı yapılması" aranmıştır.
  • Tüzüğe yeni bir fıkra eklenerek, varsa içtüzüğün 73'ncü maddesi kapsamında maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik tedbir talebi ve bunun gerekçelerinin başvuru formu hazırlanırken eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.
  • Yeni düzenleme ile adli yardım talebinde bulunan başvurucuya gerekli belgeleri başvurusuna ekleme yükümlülüğü getirilmiştir.
  • Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.
İLGİLİ BAĞLANTI: Mahkeme süreci nasıl işler ?

ETİKET: Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formunda Yapılan Değişiklikler 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir