Alkollü araç kullanma cezası mahkeme kararları

alkollü araç kullanma cezası mahkeme
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI MAHKEME KARARLARI

Alkollü araç kullanma cezası mahkeme kararları yazımızda Yargıtay’ın konu ile ilgili vermiş olduğu kararlar ve yerel mahkemelerde verilen kararlar doğrultusunda tespit ettiğimiz konuları somut örnekleri ile açıklayacağız.

Bu yazımızda üzerinde duracağımız konuları kısaca özetleyecek olursak;

Alkollü araç kullanma cezası mahkeme kararlarına göre hangi Türk Ceza Kanunu maddesi kapsamında değerlendirmekte ?

Alkollü araç kullanılması sonucu yaralamalı kazaya sebebiyet verilirse mahkeme kararları ne şekilde olacaktır ?

Alkollü araç kullanma Yargıtay Kararları nelere işaret etmekte ?

Alkollü araç kullanma Yargıtay Kararları ceza verilmesinde bir promil sınırı belirlemiş midir ?

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA MAHKEME SONUÇLARI

Alkollü araç kullanılması durumunda idari para cezası ve yaptırımların yanı sıra Türk Ceza Kanunu kapsamında,alkollü araç kullanan kişinin cezai sorumluluğu da söz konusu olacaktır.

Bu yazımızda alkollü araç kullanan kişilerin cezai sorumluluğu kapsamında mahkemelerce verilen kararları inceleyerek tespitlerde bulunacağız.

Alkollü araç kullanılması Türk Ceza Kanunun 179/3 maddesinde suç olarak düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre “Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. “

Alkollü araç kullanma cezası mahkeme tarafından bu yasa maddesine göre belirlenecektir.

Hemen belirtmek gerekir ki her alkollü araç kullanan kişi yasanın 179/3 maddesi delaletiyle 179/2 maddesine göre cezalandırılmaz.

Alkollü araç kullanma Yargıtay Kararları suça bir takım kriterler getirmiştir.Konunun ayrıntılarına yazımızın devamında değineceğiz.

Alkollü araç kullanılması neticesinde yaralamalı bir kazaya sebebiyet verilmiş ise Trafik Güvenliğini Tehlikeye sokma suçunun yanında yaralama suçu da mahkemece değerlendirilecek konular arasındadır.

Bu konuya ilişkin Yargıtay kararlarını incelediğimizde yerel mahkemelerin “ Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma “ ve “ Taksirle yaralamaya sebebiyet verme” suçlarından birlikte cezalandırma yoluna gittiğini görmekteyiz.

Ancak Yargıtay’ın ilgili dairesi ise alkollü araç kullanılması sonucunda yaralanmaya sebebiyet verilmiş ise sadece taksirle yaralama suçundan ceza verilmesi gerektiği yönünde karar vermektedir.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi  2015/7166 E.  ,  2016/4307 K. 17.03.2016 tarihli kararında;

Olaydan 25 dakika sonraki ölçümde 0.88 promil alkollü olduğu anlaşılan sanığın, olay gecesi, sevk ve idaresindeki otomobille seyri sırasında, önünde aynı yöne seyreden katılan idaresindeki otomobile arkadan çarpması sonucu, katılanın da önünde giden araca çarpması şeklinde meydana gelen olayda, yapılan yargılama sonucu sanığın taksirle yaralama suçundan mahkumiyetine karar verildiği, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan ise suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesi ile beraatine karar verildiği, sanığın olay anındaki alkol promil miktarı itibariyle atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve taksirle yaralama suçlarının oluştuğu, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun tehlike, taksirle yaralama suçunun zarar suçu olduğu, bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanık hakkında taksirle yaralama suçundan mahkumiyet kararı verildiği, buna göre trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden,sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan beraat kararı verilmesi,nedeniyle bozulmasına …

Kararda dikkat edilmesi gereken bir nokta ise 0.88 promilin suçun oluşması için yeterli olduğunun kabul edildiğidir.

Bu hususa ilişkin olarak Yargıtay suçun oluşması için alkollü araç kullanmanın tek başına yeterli olmayacağını,alkollü araç kullanmakla birlikte kişinin emniyetli şekilde araç kullanamayacak durumda olduğunun tespit edilmesi zorunludur.

Bununla birlikte Karayolları Trafik Kanunun 48/6 hükmü gereği alkol promil oranın 1.00 üzerinde olması halinde kişinin emniyetli şekilde araç kullanamayacağı başka bir ispata gerek olmaksızın kabul edilmektedir.

Madde şu şekildedir;” Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Özetle;

Alkollü araç kullanılması halinde şartları var ise Türk Ceza Kanunun 179/3 maddesi gereği 179/2'ye göre cezalandırma söz konusu olacaktır.

1.00 promilin üstünde alkol söz konusu ise Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddesi gereği suç oluşmuş olacaktır.

1.00 promilin altında alkolün güvenli şekilde araç kullanma yeteneğini kaldırıp kaldırmayacağına bakılmakla birlikte,Yargıtay'ın 0.88 promilin suçun oluşması için yeterli olduğu yönünde kararı mevcuttur.

Alkollü araç kullanma cezası mahkeme tarafından para cezasına çevrilebilir.

Alkollü araç kullanma cezası mahkeme tarafından promilin yüksek olması durumunda artırılabilir.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA YARGITAY KARARLARI

Alkolmetre ile ölçüm yapılamasa dahi hal ve davranışlarındaki dengesizlik,konuşma bozukluğu gibi verilerin varlığı cezalandırma için yeterlidir.

Her ne kadar sanığın olay anındaki alkol promil miktarı tespit edilememiş ise de,

Olay akabinde düzenlenen adli raporda sanığın acil serviste saldırgan tutum ve dengesiz hal ve hareketlerde bulunduğu ve sanıktan ileri derecede alkol kokusu alındığı, konuşma bozukluğu çeken sanığın alkol muayenesinin yapılamadığının belirtilmesi karşısında, emniyetli şekilde araç sevk ve idare edemeyecek derecede alkollü olduğu anlaşılan sanık hakkında suç sübut bulduğu … (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2014/3816 E.  ,  2014/22146 K. )

Yargıtay 12. Ceza Dairesi   2015/16364 E.  ,  2016/9320 K.

Olay gecesi sevk ve idaresindeki aracı ile seyri sırasında, kolluk tarafından yapılan denetimlerde, uygulama noktasına girmemek için ters yönde seyreden, akabinde kolluk güçleri tarafından durdurulan ve yapılan ölçümde 1.49 promil alkollü olduğu tespit edilen sanık hakkında suç sübut bulduğundan ...

Yargıtay 12. Ceza Dairesi   2017/1323 E.  ,  2018/10076 K.      

Sanığın  2,15 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, tespit edilen alkol miktarı itibariyle temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi gerekirken, sanık hakkında alt sınırdan cezaya hükmolunması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Asliye ceza istinaf dilekçesi

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması itiraz süre tutum dilekçesi örneği

Etiket: Alkollü araç kullanma cezası mahkeme

2 yorum

  1. huseyin Yanıtla

    1.3 promil alkolle çevirmede yakalandim. Alkollu arac kullanmanin cezasi mahkemede ne olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir