Aile konutu şerhi dilekçesi örneği

aile konutu şerhi dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

aile konutu şerhi dilekçesi örneği (Tapu sicil müdürlüğüne)


….. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

TALEPTE BULUNAN: Ad Soyad (TCKN)

ADRES:

KONU : Aile konutu şerhi konulması talebi hakkında

AÇIKLAMALAR ;

........ İlçesi ........ mahallesi ….. ada ... parsel sayılı taşınmazda … nolu  bağımsız bölümde eşim ile birlikte oturmakta idik. Söz konusu taşınmaz evlilik birliği süresince  bütün yaşam faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığımız , düzenli yerleşim amacıyla kullandığımız mekândır. … Aile Mahkemesinde görülmekte olan boşanma davası nedeniyle hali hazırda mukim bulunduğum bu taşınmazın rızam olmadan üçüncü kişilere devredileceğini haricen öğrenmiş bulunmaktayım.

Arz ve izah edilen nedenlerle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesi (c) bendi "Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir." hükmü uyarınca taşınmaz kütüğüne aile konutu şerhi düşülmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; ........ İlçesi ........ mahallesi ….. ada ... parsel sayılı taşınmazda … nolu  bağımsız bölümün tapu kaydına TMK.m.194 uyarınca aile konutu şerhi düşülmesini saygılarımla talep ederim. …/…/…

 

Talep Eden

Ekler:

Konutun, aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınan belge,

Nüfus kayıt örneği,

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Boşanma davasında yalan tanıklık şikayet dilekçesi

Boşanma davasında tanık beyanlarına karşı beyan dilekçesi

Etiket:aile konutu şerhi dilekçesi örneği

           aile konutu şerhi dilekçesi örneği

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir