Adli tatilde görülecek dava ve işlerin neler olduğunu,adli tatilin sürelere etkisi

adli tatilde süreler
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Adli tatilde süreler 2019

Bu yazımızda adli tatilde süreler,adli tatil süresini,adli tatilde görülecek dava ve işlerin neler olduğunu,adli tatilin sürelere etkisine değineceğiz.

HMK Madde 102 hükmü gereği adli tatil 2019 yılında yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.

Adli tatilde görülecek dava ve işler HMK madde 103’e göre şunlardır.

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz
raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer
başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli
evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden
yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece
ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Adli tatilde temyiz ve istinaf süreleri durur mu sorusunu da bu kapsamda cevaplayabiliriz

HMK 103/3:Adli tatilde HMK 103 de yer alan davaların dışındaki dava ve işler ile ilgili verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

Adli tatilde temyiz ve istinaf süreleri durur mu sorusuna ikili bir ayrımla bakmak mümkündür.HMK 104’ün lafzından anlaşılacağı üzere “Adli tatile tabi olan dava ve işlerde,Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa … süre adli tatil biriminde bir hafta uzar. “Dava konusu iş adli tatilde görülecek işlerden ise istinaf ve temyiz süresinin uzaması söz konusu olmayacaktır.Ancak adli tatilde görülecek işlerden değil ise süre kanun maddesinde belirtildiği üzere uzayacaktır.

Bu aşamada HMK 103/3 de yer alan  hüküm ile HMK 104’ü birlikte değerlendirecek olur isek dava adli tatile tabi işlerden ise istinaf ve temyiz süresi uzar ama adli tatil olsa da temyiz ve istinaf başvurunuzu yapmanız mümkündür denilmektedir.

Dava açma süresi adli tatile denk gelirse sorusu kanunda şu şekilde cevaplanmıştır.

Adli tatilin sürelere etkisi
HMK MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır

Dava adli tatile tabi olan işlerden ise ve cevap süresi bitimi adli tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Adli tatilde savcılar çalışır.

Adli tatilde kesinleştirme işlemleri yapılabilir.

Sonuç olarak söyleyebiliriz ki; öncelikle davamız adli tatile tabi işlerden mi yoksa HMK 103’ncü madde de sayılan adli tatile tabi olmayan işlerden mi bakmamız gerekir.

Adli tatile tabi olan işlerden ise tüm süreler kanunda belirtildiği miktarda uzayacaktır.Ancak bu demek değildir ki biz bu davalara ilişkin hiç bir işlem yapamayacağız.Dava konusu iş adli tatile tabi olsa da 103/3 de yer alan işlemleri yapmamız mümkündür.

Dava adli tatile tabi olmayan işlerden ise adli tatil yokmuş gibi hareket etmek gerekecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir