Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suç Duyurusu Dilekçesi

açığa imzanın kötüye kullanılması şikayet dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Açığa imzanın kötüye kullanılması şikayet dilekçesi sayfanın devamındadır.

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu 

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu Türk Ceza Kanunun 209'ncu maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre;

  • Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi bu suçu işlemiş olacaktır.
  • İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır.

Açığa imzanın kötüye kullanılması cezası

  • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu şikayete tabidir ve fail üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması şikayet süresi

Kanununda farklı bir süre öngörülmediği için açığa imzanın kötüye kullanılması suçunun şikayet süresi Türk Ceza Kanunun 73'ncü maddesine göre belirlenecektir.

Bu hüküm gereği " Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. "

Açığa imzanın kötüye kullanılması şikayet dilekçesi

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETÇİ : ……

ADRES :

ŞÜPHELİ :

ADRES:

SUÇ : Açığa imzanın kötüye kullanılması.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

İştigal ettiğim tekstil işi kapsamında,hammadde aldığım şüpheliye teminat maksadıyla …/…/… tarihinde boş bir senedi imzalayarak teslim ettim.Senedi teslim ederken söz konusu senedi teminat maksadıyla kendisine verdiğimi ifade ettim.Bu beyanıma karşılık senedi icraya koymasının söz konusu olmayacağını ifade etti.

…/…/… tarihinde tebellüğ ettiğim ödeme emri ile söz konusu senedin boş kısımlarının ödeme tarihi ile tanzim tarihinin sonradan anlaşmaya aykırı doldurularak aramızda …TL’lik bir alacak ilişkisi olmamasına rağmen …TL bedelle  icraya konu edildiğini öğrendim.

Türk Ceza Kanunun 209’ncu maddesi hükmüne göre;” Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”

Arz ve izah edilen nedenlerle teminat maksadıyla kendisine teslim olunan senedi verilme nedeninden farklı şekilde dolduran şüphelinin bu eylemi ile meydana gelen suç hakkında soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md.209 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ederim. …/…/…

                                                                                                                                  Şikayetçi

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.