A.Ş. Ne Demek

a ş ne demek
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

a ş ne demek ?

Türk Ticaret Kanunun 124'ncü maddesinde ticari şirketler şu şekilde sıralanmıştır;Kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri.

 • ANONİM ŞİRKET NEDİR ?

 • Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan,borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.
 • ANONİM ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ

 • Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı
  sorumludur.
 • Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve
  konular için kurulabilir.
 • Anonim şirket, unvanının kısaltması "A.Ş." şeklindedir.Ticaret Anonim Şirketi,Tic. A.Ş şeklinde kısaltılır.
 • Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden
  esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Cumhurbaşkanınca artırılabilir.
 • Anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemez.
 • Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından
  seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur.
 • Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.
 • LİMİTED ŞİRKET NEDİR ?

 • Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir
  ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.
 • Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye
  paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
 • Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için
  kurulabilir.
 • Ortakların sayısı elliyi aşamaz.
 • Limited şirketi, unvanının kısaltması "Ltd Şti" şeklindedir."Tic Ltd Şti" Ticaret Limited Şirketi'nin kısaltmasıdır.
 • Limited ve anonim şirketlerin ticaret unvanlarında; “Limited Şirket”, “Anonim Şirket” ve kelimelerinin bulunması şarttır.
 • ETİKET: Ltd Şti ne demek ? - a ş ne demek ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir