5510 sayılı kanun nedir ?

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

5510 sayılı kanun nedir ?

5510 sayılı kanun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunudur.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile

  • Kimler sigortalı sayılır ?
  • Kimler sigortalı sayılmaz ?
  • Sigortalılığın başlangıcı ne zamandır ?
  • Sigortalılığın sona ermesi ne zamandır ?
  • İş yerleri ve işverenlere ilişkin hükümler nelerdir ?
  • Hastalık ve analık hali nedir ?
  • Geçici iş göremezlik ödeneği nedir ?
  • Gibi doğrudan iş hayatını ve bireylerin yaşamlarını etkileyen soruların cevaplarını bulmak mümkündür.Bu kanuna ilişkin olarak, kısa bir inceleme yapacak olur isek;

5510 sayılı kanunun amacı 

Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

5510 sayılı kanun kimleri kapsar ?

Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, bu Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsar.

5510 sayılı kanun hangi tarihte yürürlüğe girdi ?

5510 sayılı kanunun kabul tarihi 31/5/2006'tir.Yürürlüğe girdiği tarih ise  16/6/2006'dir.

 

İLGİLİ BAĞLANTI: İş kazası davalarında tazminat nasıl belirlenir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir