3074 özel usulsüzlük cezası 2019

3074 özel usulsüzlük cezası
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

3074 özel usulsüzlük cezası nedir ?

3074 özel usulsüzlük cezasının Gelir İdaresi tarafından tespit edilen kodunu temsil eder.Bu bağlamda "Özel usulsüzlük cezası nedir ?" isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Özel Usulsüzlük Cezası İndirim

İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen
indirimlerden artakalan özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine
başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin
bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse özel usulsüzlük cezasının yarısı indirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda
yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan
başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden
15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Özel Usulsüzlük Cezası Uzlaşma

Uzlaşmayı tarhiyat öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırabiliriz.

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına; vergi incelemeleri sonucunda kesilecek usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamındadır.

Vergi incelemesini yapan inceleme elemanlarına veya bu elemanların bağlı bulunduğu ekip veya grup başkanlığına yazılı olarak uzlaşma talebinde iletilebilir.

Özel usulsüzlük cezası tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamında değildir.

 

ETİKET: 3074 özel usulsüzlük cezası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir