1. haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebi

1. haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

1. haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebi ve indirme linki yazının devamındadır.


Takibin kesinleşmesi ile alacaklının talebi üzerine borçlunun üçüncü kişideki alacaklarının haczine karar verir ve üçüncü kişiyi durumdan haberdar etmek için bir ihbarname gönderir.

Gönderilen bu ihtarname , birinci haciz ihbarnamesidir.

Alacaklının  (birinci) 1. haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebi üzerine,icra dairesi tarafından birinci haciz ihtarnamesi gönderilerek

  1. hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini,
  2. ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını,
  3. veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini,
  4. malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağı hususlarında üçüncü kişi ihtar edilecektir.


(birinci) 1. haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebi


… İCRA DAİRESİ’NE

 

DOSYA NO :

ALACAKLI:

VEKİLİ:

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS :

ADRES:

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda dosya numarası belirtilen icra takibinin kesinleşmesi nedeniyle bilgileri ve adresi belirtilen üçüncü kişinin , İİK m. 89 maddesi uyarınca bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceği ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığı veya bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceği, malı takip borçlusuna vermemesi, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir 1. Haciz ihbarnamesi gönderilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/…

ALACAKLI VEKİLİ

Av.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Birinci haciz ihbarnamesi müzekkere örneği

İkinci haciz ihbarnamesi örneği

Etiket:1. haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir